زنگ انقلاب

زنگ انقلاب در روز شنبه راس ساعت 9 صبح با حضور همکاران و دانش آموزان دبستان سروش 1 به صدا در آمد،

در این برنامه دانش آموزان شعارهای انقلابی سر دادند.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه