سفره سلامت سنتی

 سفره سلامت سنتی در روز چهارشنبه 97/11/17 توسط دانش آموزان پایه چهارم با همکاری اولیای محترم در دبستان سروش 1 برگزار شد.

 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه